Gezocht:
Restaurant
manager

 • Coördineert de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden van de bedienende brigade in het restaurant
 • Draagt zorg voor een hoogwaardige- en gastgerichte service en een optimale gastvrijheidsbeleving
 • Voert open overleg met de keukenbrigade om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
 • Draagt, zo nodig, zorgt voor een adequate klachtenbehandeling
 • Is ondersteunend in een adequate en kostenbewuste inkoop van wijnen, dranken en overige restaurantbenodigdheden
 • Maakt het rooster voor de bediening
 • Beheert goederen, middelen en apparatuur binnen het eigen aandachtsgebied en doet tijdig voorstellen ter vervanging en/of onderhoud
 • Stelt procedures en werkinstructie op binnen het eigen aandachtsgebied en ziet toe op de naleving hiervan.
 • Het begeleiden van en aansturen van de bedienende brigade op motiverende wijze en “lead by example”
 • Het begeleiden van stagiair(e)s

Profiel werknemer

Kennis en vaardigheden:

 • MBO+/HBO werk- en denkniveau met relevante opleiding binnen het vakgebied
 • Kennis van de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
 • Heeft optimale kennis van het serviceniveau fine dining en kan deze kennis adequate overdragen aan de medewerkers. Met andere woorden: kennis van omgangsvormen, serveerkunde en bedieningsvaardigheden in de breedste zin van het vakgebied.
 • Gedegen kennis van combinaties van wijn en spijs
 • Vaardigheid in het correct optreden met gevoel voor verhoudingen zowel naar gasten als naar medewerkers
 • Managementvaardigheden op operationeel niveau
 • Uitstekende kennis van de Engelse- en Nederlandse taal

Of neem contact op via: 06 2812 0287